متاسفانه این کالا دیگر در دسترس نمی باشد
تصویر اسکنرavision 220D2+

اسکنرavision 220D2+

اسکنرavision 220D2+ اسکنر پرسرعت  60 برگ A4دورو در دقیقه  100برگ چک دورو دردقیقه  اسکن کارت ملی و کارت پی وی سی استوک درحدنو

اسکنر پرسرعت 

60 برگ A4دورو در دقیقه 

100برگ چک دورو دردقیقه 

اسکن کارت ملی و کارت پی وی سی

استوک درحدنو

مشخصات فنی
مشخصات
تعداد درگاه
تعداد درگاه :
3درگاه
3درگاه