ارسال و برگشت کالا

درصورتی که کالا مطابق با عکس و یا مشخصات اعلام شده توسط فروشنده همخوانی نداشته و یا از نظر سلامت کالا منطبق با وضعیت اعلام شده نباشد کالا برگشت خورده وبا عودت مبلغ به حساب خریدار فروشنده ملزم به پرداخت هزینه ارسال میباشد .